جدول قیمت

رایگان
تومان0
ماهانه
 • تا 50 کاربر

 • اعضای تیم محدود
 • فضای دیسک محدود
 • دامنه سفارشی
 • پشتیبانی از پی پال

پایه
تومان15
ماهانه
 • تا 50 کاربر

 • اعضای تیم محدود
 • فضای دیسک محدود
 • دامنه سفارشی
 • پشتیبانی از پی پال

حرفه ای
محبوب
تومان40
ماهانه
 • تا 50 کاربر

 • اعضای تیم محدود
 • فضای دیسک محدود
 • دامنه سفارشی
 • پشتیبانی از پی پال

ویژه
تومان70
ماهانه
 • تا 50 کاربر

 • اعضای تیم محدود
 • فضای دیسک محدود
 • دامنه سفارشی
 • پشتیبانی از پی پال

فروشگاه شطرنج با امکانات فوق العاده لوازم شطرنج و منابع آموزشی شطرنج بصورت پستی و دانلودی با بهترین قیمت همراه با پشتیانی رایگان رد کردن